Kayıp Tarih (İskenderiye Kütüphanesi)

Kayıp Tarih (İskenderiye Kütüphanesi) 

Hepinize merhaba sevgili okurlar, Sonsuz Bilgi Paylaşım sitemize hoş geldiniz. Bugünkü yazımızda sizlerle birlikte, başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bu yazımızda sizlerle İskenderiye kütüphanesinin ne olduğuna, neden kayıp tarih olarak adlandırdığıma değineceğiz. İyi okumalar.

Kayıp Tarih (İskenderiye Kütüphanesi)

Bu kütüphanenin kuruluşu M.Ö. III. yüzyıla dayanmaktadır. İskenderiye Kütüphanesi o kadar büyük bir bilim yavsıdır ki, eski kaynaklar 900 bin ciltlik bir kitap koleksiyonunun varlığına işaret etmektedir. Gelin bu bilim irfan yuvasının kuruşuna bir göz atalım. 
İskenderiye kütüphanesinin kurucusu olan Büyük İskender, bu kütüphaneyi M.Ö. 382 yılında kurmuştur. Onun ölümünden sonra imparatorluk dağılmış ve yönetimi, Kumandanlarından birinin oğlu olan Ptolemaeus almıştı. Bu kişilik de 300 yıl süren bir Mısır İmparatorluğunun kurucusu olmuştur. O dönemde tamı tamına 24 yaşında olan Ptolemaeus, 24 yıl da ülkesini yönetmişti. Yönetimi esnasında savaşı hiçbir zaman hoş karşılamamış ve bilim, sanat, kültür yönünden yatırım yapmıştır. Bundan dolayı halkın sevgisini kazanmıştır. Bir not daha eklemek gerekirse, Ptolemaeus kültürüne o kadar bağlıydı ki, eskiden hüküm süren yöneticilere verilen ünvan olan Firavun lakabını almıştı.

Kayıp Tarih (İskenderiye Kütüphanesi)

Devletin başkenti, şaşırılmayacaktır ki İskenderiye'dir. Daha demin bahsettiğimiz gibi Büyük İskender zamanında kurulan İskenderiye Kütüphanesi asıl yatırımını Ptolemaeus zamanında almış ve etrafına adeta bir Bilim hane niteliği taşıyan astronomi, fizik, kimya tıp, matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji alanında çeşitli yerler kurulmuştur. İskenderiye kütüphanesinin müdürünün de yetkisi o kadar büyüktü ki Mısıra gelen bir kitabın ilk onun önüne gelmesi gerekmekteydi. Müdür, kitabı incelendikten sonra kitabın bir kopyasını çıkarıp, bu kopyayı sahibine teslim eder ve asıl kitabı da kütüphaneye koyardı. Zaten Böyle olduğu için 900 bin ciltlik bir koleksiyondan bahsedilmektedir. Buradaki amaç, gelecek nesillere bilginin aktarılmasını daha kolay ve güvenilir bir biçimde yapmaktı. 

Kayıp Tarih (İskenderiye Kütüphanesi)

Maalesef ki, 391 yılında Hristiyanlar tarafından İskenderiye'de bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmanın sebebi ise Mısır valisinin Hristiyanlara, kilise yapmaları için tahsis ettiği bir yerde yapılan kazı esnasında bulunan, eski bir dine ait yazılardı. Hristiyanlar yazılarla alay etmiş ve putperestler bu olaya çok kızmışlardı. Durumdan anlaşılacağı üzere ülkede, bir tarafın diğer tarafı kızdırması sonucunda ayaklanma çıkmıştı. Çok geçmeden bu ayaklanma büyümüş ve İskenderiye Kütüphanesinin bulunduğu alana kadar yayılmıştı. Kütüphanenin olduğu taraf da yerle bir edilmişti. Sonrasında o zamanlar imparator olan I. Theodosius, neden hala putperestlik bu kadar yaygın diye valiye sorunca, vali de; İskenderiye kütüphanesindeki kitaplar putperestliğin devamına neden oluyor diyerek imparatoru kışkırtmış ve I. Theodosius'un emirleriyle kütüphanedeki tüm kaynaklar belli bir müddet, hamamlarda yanıcı madde olarak kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak tarihin en önemli kütüphanesi ortadan kaybolmuştur.

Kayıp Tarih (İskenderiye Kütüphanesi)

Evet arkadaşlar bu yazımızın sonuna geldik. umarım sizlere faydası olmuştur. Dilerseniz diğer makalelerimize de buradan göz atabilirsiniz. Bir sonraki yazılarımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın.

Yorumlar