Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Hepinize merhaba arkadaşlar, Sonsuz Bilgi Paylaşımı sitemize hoş geldiniz. Geçenlerde, tabiri caizse bir bilgisayar oyunu oynuyordum. Oyunun içindeki savaş senaryosuna kendimi o kadar kaptırdım ki; oyunu bitirdikten sonra hemen, tarihi değiştiren en büyük savaşlar nelermiş diye araştırmadan geçemedim. Bu araştırmanın sonucunda da konuyla ilgili bilgilerimi yazıya dökmek istedim. Herkese iyi okumalar dilerim.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

2. Dünya Savaşı (1939-1945)

Bu savaşla birlikte Dünya'nın günümüzdeki siyasi sınırları belirlenmiştir ve bu yüzden tarihte gerçekleşmiş en önemli savaşlardan biri olarak kabul edilmiştir. Savaşın önemli yüzlerinden biri de Adolf Hitlerdir. Peki bu isim neden bu kadar önemli. 
Ekonomik Çöküş aşamasına giren Alman Nasyonal Partisi için bir umut görülmekteydi. Bu umut da Adolf Hitlerdi. Herkes onun, Partiyi bu ekonomik krizden kurtaracağını düşünüyordu. Neyse ki, bu düşünce çok geçmeden gerçekleştirilmeye başlandı ve Adolf Hitler başa getirildi. Seçildikten sonra, ekonomik çöküşün sorumlusunu Almanya'da yaşayan Yahudilere atan Hitler, herkesin kınadığı ve akıllara kazınmış olan Yahudi soykırımını yapmıştır. Bu soykırım sonrasında Versay anlaşmasını çiğneyen Adolf Hitler Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur. Gördüğü her yeri işgal eden Nazi Almanya'sı en son olarak Rusya'yı işgal etmeye karar vermiş ancak orada yenilgiye uğrayıp tekrardan Berlin'e geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu işgal girişiminin ardından Nazi hükümeti son bulmuş ve 2. Dünya savaşı da doğal olarak bitmiştir. 
Savaş sonrasında;
- Almanya ve Sovyet Rusya süper güç olmuştur.
- Soğuk savaş başlamıştır. Silahlar değil, o dönemden sonra para konuşmuştur.
- Sömürgecilik sona ermiştir

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922)

Her Türk vatandaşının bilmesi gereken bir bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı, 1919 yılında patlak vermiştir. Bu savaşın başlamasının nedeni, Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşında uyguladığı stratejiden kaynaklıdır. İhtilaf Devletleriyle imzalanan Mondros Ateşkes anlamlaşması, kurtuluş savaşını tetikleyen asıl durum olmuştu. Çünkü, ülkemiz her türlü işgale açık hale gelmişti. İşgalleri Durdurmanın tek yolu Milli Mücadeleyi başlatmaktı. Çok geçmeden Türk vatandaşları Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde örgütlenmiş ve güzel ülkemizi işgal altından kurtarma girişimlerini başlatmıştı. Bu girişimin ardından Osmanlı yönetimi, savaşı kaybetme korkusuyla, asıl yönetimi elinde tuttuğu için Milli mücadele açısından çok haksız bir anlaşma olan Sevr anlaşmasını 10 Ağustos 1920 yılında imzalamıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920 yılında TBMM'yi kurmuş ve sözde barış anlaşması olan Sevr anlaşmasını imzalayan herkesi vatan haini sıfatına sokmuştur. Olaylar böyle hasıl olurken Milli mücadele başarılı olmuş, işgalci devletler ülkeden püskürtülmüştür. TBMM, yönetimi eline aldıktan sonra 2 tane önemli anlaşma olan Mudanya ve Lozan anlaşmasını imzalamıştır ve bu anlaşmalarla birlikte diğer ülkeler TBMM yönetimini tanımış, sonrasında da günümüzde halen var olan ve var olmaya devam edecek Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Bu bağımsızlık mücadelesi sömürülen diğer Ülkelere de örnek niteliği taşımaktadır.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

1. Dünya Savaşı (1914-1918)

1. Dünya savaşı gidişat olarak değil de sonuç olarak çok önemli bir savaştır. Sonuçlarına şöyle bir göz atarsak, Osmanlı, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Sovyet Rusya gibi önem arz eden ülkeler tarihe karışmıştır. ABD'nin süper güç olması, yine bu savaşa dayanmaktadır. Yaptığı anlaşmalarla Avrupa'nın ekonomisine ağır darbeler vurmuştur. Bu anlaşmalar daha ileride 2. Dünya savışının başlamasına zemin hazırlamıştır. Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya gibi ülkeler bu savaşın ardından kurulmuştur.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Amerikan İç Savaşı (1861 – 1865)

Bu iç savaş da yine 1. Dünya Savaşı gibi sonuçlarına göre aşırı derecede önem arz eden bir savaştır. Gelin sonuçlarına bir göz atalım. O zamanlar Amerika'nın Güneyinde kölelik çok yaygındı. Bu iç savaş sayesinde Güney bölgelerinde köle sıfatı gören kişiler, özgürlüklerini ilan etmiş ve bundan kısa bir süre sonra da oy kullanmaya başlamışlardır. Köleliğe dayanan tarım da böylelikle sona ermiştir. Bu iç savaşın en önemli sonucuna gelirsek, Amerika Devleti iç savaş öncesinde bölünme tehlikesi içindeyken yeniden tek Devlet sıfatına erişmiştir.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar


Waterloo Muharabesi (18 Haziran 1815)

Bu savaş, Dünyanın kaderini Önemli ölçüde belirlemiş bir savaştır. Peki nasıl? 
Napolyon'un komutasındaki Fransız ordusu bu savaşta İngiltere ve Prusya ordusuyla karşı karşıya gelmiştir. Savaşın çıkış nedeni ise sürgündeki Napolyon'un kurtulup, tekrardan tahta çıkmasıydı. Sonuç olarak Napolyon'un yenilgisiyle sonuçlanan bu savaşın ardından Napolyon tekrardan sürgüne gönderilmiştir. Tarihçilerin çoğunluğu, eğer bu savaşta Napolyon kazanmış olsaydı Dünya şuanda görünenden çok daha farklı olacaktı demekteler.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar


İstanbul’un Fethi (1453)

"İstanbul elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, o ordu ne güzel ordudur." İstanbul'un fethini açıklarken şüphesiz ki Hz. Muhammed'in sözlerine odaklanmak çok doğru olacaktır. Çünkü o devirde bile Bizans İmparatorluğu İstanbul çevresindeki hükmünü sürdürmekteydi. Tamı tamına 1000 yıldan bahsetmekteyiz. Çoğu ülke İstanbul'u fethetmek istemiştir ancak Bizans ordusunun karşısında bozguna uğramamak imkansız olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in girişimiyle 1453 yılında Ülkemize kazandırılan İstanbul'la birlikte 1000 yılın ardından Bizans imparatorluğu da sona ermiştir. En önemlisi ise Orta Çağ bitmiş, Yeni Çağ başlamıştır. Bu dönemde Ekonomik açıdan Osmanlı Devletinin eli de ayrıca çok rahatlamıştır.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Haçlı Seferleri (1096-1270)


Tamı Tamına 174 yıl süren Haçlı seferleri, Hristiyanların Müslümanlara karşı başlattığı seferlerdir. Dini, ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerden ötürü ortaya çıkmıştır. Savaşın asıl amacı ise, gittikçe güçlenen Müslümanların Hristiyanlardan aldıkları kutsal olarak farz edilen toprakları geri almaktı ancak bu düşüncelerinde başarısız olmuşlardır. Ne yazık ki Haçlı seferleri sonucunda bazı devletler yıkılırken çok sayıda insan da hayatını kaybetmiştir.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

AN Lushan Ayaklanması (755 – 769)

Bu ayaklanmayı listeye koymamızın sebebi, sonucunda çok fazla insanın hayatını kaybetmesidir. Ölü sayısı Yaklaşık olarak 40 milyon civarında olarak tarihe geçmiştir. O zamanki Dünya nüfusunu düşünürsek bu sayı çok büyüktür.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Bedir Savaşı (624)

Bu savaşın en önemli özelliği ise Mekke'nin Kureyş kabilesiyle Müslmanların yaptığı ilk savaş olup, bu savaş sonrasında evrensel bir din olan Müslümanlığın yayılmaya başlamasıdır.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

Yunanlılar ile persler arasında meydana gelen ilk savaş olan Maraton Muharebesi Yunanlıların galibiyetiyle sonuçlanmıştır.  Bu savaşın 2.'si de meydana gelmiştir ve yeniden Yunanistan imparatorluğu galip gelen taraf olmuştur. Savaşın önemli olmasının sebebi, Günümüz Yunan kültürünün meydana gelmesini sağlamasıdır. Eğer persler bu savaşı kazanmış olsalardı. Günümüzdeki Yunan kültürü hiçbir şekilde olmayacaktı.

Tarihin Seyrini Değiştiren Savaşlar

Evet arkadaşlar bu yazımızın sonuna geldik. umarım sizlere faydası olmuştur. Dilerseniz diğer makalelerimize de buradan göz atabilirsiniz. Bir sonraki yazılarımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın.

Yorumlar